Dyski, Foldery i Pliki - Windows Forms.pdf

(896 KB) Pobierz
Dyski, Foldery i Pliki w C# - Windows
Forms
Dyski 1
Kontrolki:
Button x 4, ListView x 2, Właściwość: View – List
Klasa DirectInfo informuje jakie są dyski w konsoli. Metoda GetDriver – bierzemy dyski,
właściwość Name – nazwa dysku, właściwość IsReady – czy dysk gotowy, właściwość DriveFromat –
format dysku, właściwość DriveType – typ dysku
Wygląd programu
private void
Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
listView1.Items.Clear();
listView2.Items.Clear();
DriveInfo[] di = DriveInfo.GetDrives();
foreach
(var item
in
di)
{
listView1.Items.Add(item.Name);
}
foreach
(var item
in
di)
{
listView2.Items.Add(item.IsReady.ToString());
}
}
Dyski, Foldery i Pliki w C# – Windows Forms
1
private void
Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
listView1.Items.Clear();
listView2.Items.Clear();
DriveInfo[] di = DriveInfo.GetDrives();
foreach
(var item
in
di)
{
listView1.Items.Add(item.Name);
}
foreach
(var item
in
di)
{
if
(item.IsReady ==
true)
{
listView2.Items.Add(item.DriveFormat);
}
else
{
listView2.Items.Add("error");
}
}
}
private void
Button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
listView1.Items.Clear();
listView2.Items.Clear();
DriveInfo[] di = DriveInfo.GetDrives();
foreach
(var item
in
di)
{
listView1.Items.Add(item.Name);
}
foreach
(var item
in
di)
{
if
(item.IsReady ==
true)
{
listView2.Items.Add(item.DriveType.ToString());
}
else
{
listView2.Items.Add("error");
}
}
}
private void
Button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
listView1.Items.Clear();
listView2.Items.Clear();
}
private void
Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
}
Dyski, Foldery i Pliki w C# – Windows Forms
2
Dyski 2
Kontrolki:
Button x 4, ListView x 2, Właściwość: View – List
Klasa DirectInfo informuje jakie są dyski w konsoli. Metoda GetDriver – bierzemy dyski,
właściwość Name – nazwa dysku, właściwość TotalSize – wielkość dysku, właściwość TotalFreeSpasce
– całkowita ilość wolnego miejsca dysku
Wygląd programu
Cały kod:
private void
Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
listView1.Items.Clear();
listView2.Items.Clear();
DriveInfo[] di = DriveInfo.GetDrives();
foreach
(var item
in
di)
{
listView1.Items.Add(item.Name);
}
foreach
(var item
in
di)
{
if
(item.IsReady ==
true)
{
listView2.Items.Add(item.TotalSize.ToString());
}
else
{
listView2.Items.Add("error");
}
}
}
Dyski, Foldery i Pliki w C# – Windows Forms
3
private void
Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
listView1.Items.Clear();
listView2.Items.Clear();
DriveInfo[] di = DriveInfo.GetDrives();
foreach
(var item
in
di)
{
listView1.Items.Add(item.Name);
}
foreach
(var item
in
di)
{
if
(item.IsReady ==
true)
{
listView2.Items.Add(item.TotalFreeSpace.ToString());
}
else
{
listView2.Items.Add("error");
}
}
}
private void
Button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
listView1.Items.Clear();
listView2.Items.Clear();
}
Dyski, Foldery i Pliki w C# – Windows Forms
4
Dyski 3
Kontrolki:
TreeView x 1, Button x 1
Zdarzenie BeforeSelect – przed wybraniem, zdarzenie AfterSelect – po wybraniu.
Wygląd programu
Cały kod:
private void
button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
treeView1.Nodes.Clear();
//Loop For Get Drives
foreach
(System.IO.DriveInfo myDrives
in
System.IO.DriveInfo.GetDrives())
{
TreeNode myDrivesNode = treeView1.Nodes.Add(myDrives.Name);
}
}
Dyski, Foldery i Pliki w C# – Windows Forms
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin