Andrea Mara - To jej wina.pdf

(3942 KB) Pobierz
Tytuł oryginału:
All Her Fault
Projekt okładki:
Black Sheep
Redakcja:
Anna Poinc-Chrabąszcz/Chat Blanche
Redaktor prowadzący:
Aleksandra Janecka
Redakcja techniczna:
Sylwia Rogowska-Kusz
Skład wersji elektronicznej:
Robert Fritzkowski
Korekta:
Lilianna Mieszczańska
Fotografia wykorzystana na okładce
© Claire Walsh/Arcangel
© Andrea Mara, 2021
First published as All Her Fault in 2021 by Bantam Press, an imprint of
Transworld Publishers. Transworld Publishers is part of the Penguin Random
House group of companies.
© for the Polish edition by MUZA SA, Warszawa 2022
© for the Polish translation by Daria Kuczyńska-Szymala
ISBN 978-83-287-2241-5
Warszawskie Wydawnictwo Literackie
MUZA SA
Wydanie I
Warszawa 2022
Dla Nicoli, z miłością
Spis treści
CZĘŚĆ I listopad 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Zgłoś jeśli naruszono regulamin