Powierski J., Stanowisko polityczne książąt polskich wobec ludów bałtyjskich i zakonu krzyżackiego w okresie nasilenia najazdów litewskich (1261-1263).pdf

(6895 KB) Pobierz
Jan Powierskit
Artykuły
wybrane
z
lat 1965 - 1995
Tom2
Malbork 2005
Kolegium redakcyjne:
Antoni
R.
Chodyński,
Ewelina Ewertowska (sekretarz), Mariusz
Mierzwiński
Nina Marciniak, Janusz Trupinda,
Michał Woźniak
(przewodniczący),
Redakcja naukowa:
Janusz Trupinda
Korekta:
Ewelina Ewertowska
Projekt graficzny
okładki:
Agnieszka Trupinda
na
okładce:
Fragment
średniowiecznego
kapitelu ze
sceną
walki
krzyżowców
z Prusami,
z Infirmerii na Zamku
Średnim
w Malborku. Fot. Lech
Okoński
Zdjęcie
pochodzący
ISBN 83-86206-83-7
Wydawca:
Muzeum Zamkowe w Malborku
ul.
Starościńska
1
82-200 Malbork
tel. 055 647 08 02 fax 055 647 08 03
www .zamek.malbork.pl
e-mail: ksiegarnia@zamek.malbork.pl
Produkcja:
Agencja Reklamowo-Wydawnicza
Arkadiusz Grzegorczyk
ul. gen. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice
tel. 022 733 18 18, fax: 022 752 94 19
www.grzeg.com.pl
PRUSSICA
3
SPIS
TREŚCI
Wstęp
.................................................................................................................................... 5
... „ ... „. „ .. „ „ .. „ „ „ ..
Wykaz skrótów ...........
„ ...... „ „ „ ....... „ „ „ ........ „ „ „ ...... „ ..... „ „ .... „ „ „ . „ „ .. „
7
Przekaz Dusburga o najazdach pruskich i
przejściowej
okupacji
ziemi
chełmińskiej
.
„ „ „ ...... „ „ .. „ ..... „ „ .. „ ... „ .. „ „ . „ ................................................................
9
Hugo Butyr. Fragment stosunków polsko-niderlandzkich w XII wieku ...................... 43
Chronologia
początków
Malborka .................................................................................. 79
Sprawa Prus i
Jaćwieży
w polityce zakonu
krzyżackiego
i
książąt
polskich
w okresie po ugodzie
włocławskiej
z 4 VIII 1257 roku
.„ .......... „ „ ......... „ .......... „ ........
107
Książęta
polscy
i
zakon
krzyżacki
a problem
bałtyjski
w okresie od
schyłku
1258 do
połowy
1260 roku ..
„ .... „ .. „ ........... „ ........ „ „ „ „ „ „ .... „ ....... „ .... „ ... „ „ „ . „ .. „
... „ .. „.
137
Polityka
bałtyjska książąt
polskich w
połowie
XIII wieku
(koncesje Innocentego IV) ......................
„ .....................................................................
167
Wybuch II powstania pruskiego a stosunki
między
zakonem
krzyżackim
i
książętami
polskimi (1260-1261) .........
„ „ ....... „ ........ „ „ ............... „ ............ „ ................
195
Kazimierz Kujawski a
początki
rywalizacji o ziemie
zachodniobałtyjskie
(do 1247 r.) .......................................................................................................
....... „ .....
225
Świętopełk gdański
i Kazimierz
Kujawsko-Łęczycki
w rywalizacji
z zakonem
krzyżackim
o ziemie
bałtyckie
w latach 1250 -
połowa
1252 ................... 269
Stanowisko polityczne
książąt
polskich wobec ludów
bałtyjskich
i zakonu
krzyżackiego
w okresie nasilenia najazdów litewskich (1261-1263) .....
„ ... „
319
Książę
kujawski i
łęczycki
Kazimierz a zakon
krzyżacki
w latach 1248-1249 ........
„ „
367
Żuława Kwidzyńska
i
jej zaplecze
osadniczo-własnościowe
w Pomezanii
na Pojezierzu
Iławskim
w
średniowieczu
(w
świetle źródeł
pisanych) ...........
Początek
walk
Krzyżaków
Krzyżackie
..........
397
o panowanie nad Zalewem
Wiślanym
i
założenie Elbląga
... 477
podboje ziem nad Zalewem
Wiślanym
a Lubeczanie
(od
założenia
miasta
Elbląga
do pierwszej lokacji miasta Braniewa) .....
i ich relacje z
Polską
do
końca
XII wieku
(na tle stosunków w strefie
bałtyckiej)
......................
.................
539
Bałtowie
...... „ ................. „ .......................
599
Zgłoś jeśli naruszono regulamin