APITHERAPYcourse-PL.pdf

(1474 KB) Pobierz
Zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego
w sektorze apiterapii
- Kurs –
1
Zarys przedmiotu Apiterapia
Program nauczania jest podzielony na osiem rozdziałów, umożliwiając kursantowi przejście
krok po kroku wszystkich interesujących zagadnień, zgodnie z wytycznymi ustanowionymi
Europejskich Ramach Kwalifikacji.
Program obejmuje nie tylko treści związane z
apiterapią
ale również kwestie dotyczące produktów pszczelich stosowanych w medycynie
alternatywnej oraz ich właściwości, a także przydatne linki do różnych stron www
zawierających pomocne artykuły i obrazki, przeciwwskazania, słowniczek, w którym
uczestnicy znajdą definicje i słowa kluczowe użyte w treści programu nauczania.
2
Apiterapia - rezultaty kształcenia
Kursant posiada wiedzę na temat:
co to jest apiterapia; metody pracy; sposoby wdrażania;
korzyści wynikające z wykorzystania produktów pszczelich używanych w apiterapii; cechy,
wskazania i podawanie produktów pszczelich, takich jak miód, propolis, pyłek pszczeli, wosk
pszczeli, mleczko pszczele i leczniczy jad pszczeli;
Kursant posiada umiejętności:
doboru i stosowania podstawowych metod, narzędzi,
materiałów i informacji w dziedzinie apiterapii;
Kursant ma kompetencje:
jest w stanie zrozumieć lecznicze właściwości produktów
pszczelich oraz wdrożyć zalecenia dotyczące prawidłowego korzystania z produktów
pszczelich w leczeniu chorób; dostosować swoje zachowanie do okoliczności w
rozwiązywaniu problemów.
3
SPIS TREŚCI
WSTĘP…………..…………………………………………………………………………………………………………………s. 5
Czym jest Apiterapia?...........................................................................................................s. 7
MIÓD – charakterystyka i jego cechy………………………………….…………………………….…………....s. 10
PROPOLIS – charakterystyka i jego cechy ……………………………………………………………………….s. 15
PYŁEK PSZCZELI – charakterystyka i jego cechy …………………………….………………………..………s. 18
WOSK – charakterystyka i jego cechy ………………………..…………………………………………….…….s. 21
MLECZKO PSZCZELE – charakterystyka i jego cechy ………………………………………………………..s. 23
LECZNICZY JAD PSZCZELI – charakterystyka i jego cechy ………….………………………….………….s. 26
WSKAZANIA DLA PRODUKTÓW PSZCZELICH………………………………………………….…….………….s. 29
REFERENCJE……………………………………………………………………………………………………………..……..s. 30
4
Wstęp
Pszczoła należy do rzędu błonkówek, jednej z najbardziej zaawansowanych grup owadów,
charakteryzujących się zdolnościami do życia społecznego i organizacji w rodzinie. Rodzina
pszczela funkcjonuje jako "superorganizm”, gdzie oddychanie, odżywianie, rozmnażanie i
obrona znajdują się zarówno na poziomie indywidualnym i społecznym.
Główne cechy rodziny pszczelej polegają na podzieleniu pracy między członków rodziny,
wspólnych działaniach związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem żywności, opieki nad
potomstwem, regulacji temperatury w okresie zimowym, etc.
Dla młodego pszczelarza, podstawową wiedzą jest zrozumienie faktu, ze pszczoły
funkcjonują jako kolonia, jako rodzina 30.000 do 50.000 członków. Aby kolonia pszczela
funkcjonowała poprawnie przez dłuższy czas konieczne jest spełnienie trzech warunków:
obecność królowej, odpowiednia ilość trutni oraz "armia" pszczół robotnic. Wszystkie te
grupy są w stanie zapewnić ochronę larw pszczół. Trutnie nie funkcjonują w okresie
zimowym. Dla prawidłowego utrzymania funkcjonującej kolonii trzy powyższe warunki
wzajemnie się uzupełniają. Każdy członek rodziny ma pewne zadanie w ciągu roku, co jest
niezbędne dla ciągłości kolonii.
Rodzina składa się z królowej pszczół, trutni i pracownic, jak pokazano poniżej.
1
1
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/279337/hymenopteran/39804/Communication
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin