Luz de Maria de Bonilla (Argentyna) – orędzie Jezusa (23.03.2022).pdf

(55 KB) Pobierz
Luz de Maria de Bonilla (Argentyna),
23.03.2022 – orędzie Jezusa
Umiłowane dzieci Moje:
MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO JEST Z WAMI W TYM CZASIE LAMENTU.
Zamęt opanował wielką część Moich [dzieci], żyją odrzucając Mnie, profanując Imię Mojej
Najświętszej Matki, Najczystszej, Nieskalanej, Ucieczki grzeszników, Pocieszycielki
strapionych.
Moja Matka, Obrończyni chrześcijan, niedająca się odłączyć Matka wszystkich ludzi jest
obiektem szyderstw tych, którzy sądzą, że nie widzi ich Nasza Przenajświętsza Trójca.
JESTEM, KTÓRY JESTEM (Wj 3, 14), I MOJA NAJŚWIĘTSZA MATKA JEST NAJWYŻSZĄ
DOWÓDCZYNIĄ WOJSK NIEBIESKICH. MOJEJ MATCE NASZA PRZENAJŚWIĘTSZA
TRÓJCA POWIERZYŁA TROSKĘ O TO POKOLENIE, W SZCZEGÓLNOŚCI W TYCH
CHWILACH, ŻEBYŚCIE SIĘ NIE ZATRACILI.
MOJA MATKA BĘDZIE RAZEM Z MOIM LUDEM,
ludem, który cierpi jedno wydarzenie po
drugim, aż osiągnie [on] oczyszczenie.
Umiłowany Ludu Mój, nie wchodząc w zamęt świata, wejdźcie w ciszę wewnętrzną, z dala
od tego, co światowe, chwytając Najświętszą Dłoń Mej Matki, abyście, [idąc] razem z Nią,
wyzwolili się od zła i utrzymywali się na Prawdziwej Drodze, [tej,] która prowadzi was do
Mego Domu.
Moja Matka Milczenia, Matka Wiary uczy was bycia ludźmi milczenia, nie [milczenia] wobec
niesprawiedliwości, ale wobec [z powodu? przeciw?] braku miłości do waszych braci.
Każde z Moich dzieci podczas Ostrzeżenia osądzi samo siebie, najpierw w miłości ku Naszej
Przenajświętszej Trójcy, a następnie w miłości ku swoim braciom, i osądzicie sami siebie w
każdym z Przykazań…
DLATEGO: NAWRÓCENIE, NAWRÓCENIE, NAWRÓCENIE, SKRUCHA, SKRUCHA,
MODLITWA SERCEM, NALEŻYCIE PRZYGOTOWANI I Z MOCNYM POSTANOWIENIEM
POPRAWY.
Jak duchowi ślepcy nie dostrzegacie tego, co Nasza Przenajświętsza Trójca dała wam
poznać, żebyście się nawrócili; nie pojęliście tego, jak bardzo pilne jest duchowe
wzrastanie wobec bólu, jaki już ogarnia [dosł. znajduje się nad] całą ludzkość.
Wzywam was do zachowywania czujności ducha [dosł. do trwania w czujnym duchu] z
powodu wilków, jakie was otaczają.
Wzywam was do zginania kolan [na modlitwie] za Mój Kościół, za tych, z których
składa się Mój Kościół.
Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za Bliski Wschód, szykuje wojnę.
Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się, abyście trwali razem ze Mną.
Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się z powodu tego, co wycierpicie ze strony
żywiołów.
Módlcie się, dzieci Moje, módlcie się za Szwajcarię, Francję, Hiszpanię i Grecję, będą
cierpieć z powodu wojny.
Módlcie się, dzieci Moje, za waszych braci, którzy cierpią z powodu wojny.
Żyjcie w Wierze, karmcie się Moim Ciałem i Krwią, karmcie się Moją Miłością.
Nie lękajcie się, dzieci Moje, nie lękajcie się. Błogosławię was. Wytrwajcie, dzieci, Moja
Matka nie przestaje troszczyć się o was. Wasz Jezus
Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)
Komentarz Luz de Maria:
Bracia: Wobec tego tak poważnego wezwania Naszego Pana
Jezusa Chrystusa, i wobec tego, czego jako ludzie doświadczymy, musimy paść na kolana i
wołać do Nieba, miłując Naszą Najświętszą Matkę, i wynagradzając Jej za zniewagi Jej
wyrządzane, Matce Boga i Matce Naszej. Przypomnijmy sobie z wdzięcznością to, co Niebo
nam dało:
Lud Mego Syna jest owocem Bożej Miłości, i jako taki, musicie odpowiedzieć i rozpocząć na
nowo definitywną drogę ku nawróceniu. Wszyscy muszą pilnie powrócić na prawdziwą
Drogę. Przyjmijcie ten czas Wielkiego Postu dla [waszego] nawrócenia.
Najświętsza
Maryja Panna, 12.02.2018
Ludu Mój, utrzymujcie się w stanie Łaski. Wielkie wydarzenia nadchodzą na Ziemię, jedne
pochodzące z Kosmosu, inne wraz z pękaniem ziemi lub z podnoszeniem się wód, albo z
erupcjami wulkanicznymi i z gniewem Ludzkości, która powstanie przeciwko samej sobie.
Nasz Pan Jezus Chrystus, 3.11.2016
Głód galopuje po Ziemi, klimat będzie się zmieniał w każdym miejscu, aż zasiewy zmarnieją
z gorąca, przez deszcz i choroby, głód stanie się powszechny z powodu bliskości Wielkiej
Komety, która z każdą chwilą będzie coraz bardziej zbliżać się do Ziemi. Narody wielkiego
bogactwa wpadną w biedę.
Najświętsza Maryja Panna, 11.10.2016
Amen.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin