Post i modlitwa przez 12 piątków.pdf

(354 KB) Pobierz
O 12 – tu PIĄTKACH i ich „CUDOWNYCH SKUTKACH DUCHOWYCH”
przepisanych i zalecanych przez papieża Klemensa VIII
Człowiek, który będzie szczerze pościł w niniejsze piątki o suchym chlebie i
wodzie , a do tego odmawiał niżej podane na dole modlitwy, otrzymuje od Stwórcy
następujące łaski darów:
1.-
piątek przed Wielkim Postem
(piątek przed Środą Popielcową)
– przynosi dar
Ducha Świętego
2.-
piątek przed Zwiastowaniem NMP
(piątek przed 25 marca)
– o co tylko prosić
będzie od Ducha Świętego otrzyma.
3.-
piątek przed Zmartwychwstaniem Pańskim
(w Wielki Piątek)
– od wszelkich
nieprzyjaciół widzialnych i nie widzialnych uwolniony będzie
4.-
piątek przed Wniebowstąpieniem Pańskim
– od nieprzyjaciół uwolniony będzie.
5.-
piątek przed Zesłaniem Ducha Świętego
– bez Sakramentów Świętych. nie
umrze
6.-
piątek przed świętem Trójcy Przenajświętszej
– swoją godzinę śmierci widzieć
będzie.
7.-
piątek przed świętem Św. Jana Chrzciciela
(piątek przed 24 czerwca)
– od
zaraźliwych chorób i od czarta uwolniony zawsze będzie.
8.-
piątek przed świętem św. Piotra i Pawła
(piątek przed 29 czerwca)
– w grzechu
śmiertelnym nie umrze.
9.-
piątek przed Narodzeniem NMP
(piątek przed 8 września)
– sam NMP ukaże się
w jego godzinie śmierci.
10.-
piątek przed świętem św. Michała Archanioła
(piątek przed 29 września)
lękać się śmierci nie będzie.
11.-
piątek – przed Wszystkimi Świętymi
(piątek przed 1 listopada)
– nie dozna
nigdy niedostatku w domu swoim.
12.-
piątek – przed Bożym Narodzeniem
(piątek przed 25 grudnia)
– przy konaniu
jego ukaże się mu sam Bóg, Aniołowie i Archaniołowie.
W wyżej wymienione piątki zachować post o chlebie i wodzie przez 24 godziny
oraz pobożnie odmówić modlitwy:
1 x Wierzę w Boga …
12 x Ojcze nasz…
12 x Zdrowaś Maryjo…
1 x Chwała Ojcu…
Zgłoś jeśli naruszono regulamin