PIW - Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej - Gafurow 1978.pdf

(40790 KB) Pobierz
DZIEJE
I KULTURO
iu d o u i
n u i
[EniR D inEJ
BOBODŻAN
GAFUROW
Państwowy Instytut W ydaw niczy
Prowadząc wojnę ze Ziotą Ordą,
Timur jednocześnie kierował
działaniami wojennym i przeciwko
Iranowi, w których wyniku Iran
został włączony do jego imperium.
Przeprowadził również trzy
grabieżcze wyprawy do Indii.
W r. 1398 zdobył Delhi, zagarniając
tam ogromne skarby, i w r. 1399
powrócił do Samarkandy. W roku
następnym pobił na terenie Syrii
egipskiego sułtana, a w r. 1402
w bitwie pod Ankarą rozbił
kompletnie wojska sułtana
tureckiego Bajazyta. Powróciwszy
w r. 1404 do swej stolicy
w Samarkandzie, rozwinął
energicznie przygotowania do
podbicia Chin i na początku 1405 r.
skierował wojska na wschód. Nie
udało się jednak zrealizować tych
zamierzeń — w drodze (w Otrarze)
zmarł nagle. (...) Łupieżczym
wyprawom Timura towarzyszyły
straszliw e okrucieństwa. W r. 1387
po zdobyciu Isfahanu rozkazał
swoim żołnierzom ściąć głowy
siedem dziesięciu tysiącom cywilnych
ludzi i w znieść z tych głów
piramidy. W Indiach, w r. 1398, na
jego rozkaz wymordowano sto
tysięcy jeńców. W r. 1401 wydal
w Damaszku zarządzenie, by każdy
żołnierz przyniósł ludzką głowę,
z których następnie wzniesiono
piramidy. W tymże r. 1401,
stłum iw szy powstanie w Bagdadzie,
w dniu św ięta Kurbanu kazał swym
żołnierzom ściąć dziewięćdziesiąt
tysięcy głów i zbudować z nich sto
dwadzieścia piramid. Wykonując
Zgłoś jeśli naruszono regulamin